Nieuws

Wat is een asbestattest?

Wat is een asbestattest?

Een asbestattest wordt door de OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) afgeleverd na een asbestinventarisatie door een gecertificeerd deskundige. Dit attest bevat informatie over welke materialen of bouwonderdelen asbest bevatten, de staat van het asbest alsook advies over hoe het veilig beheerd en verwijderd kan worden. Dankzij het asbestattest weet men dus als (toekomstige) eigenaar of er asbesthoudende materialen gebruikt werden bij de bouw van de woning en hoe het gebouw asbestveilig gemaakt kan worden. De Vlaamse Overheid wil zo tegen 2040 voor een asbestvrij Vlaanderen.

Wanneer is een asbestattest verplicht?

Sinds november 2022 is de verkoper wettelijk verplicht bij het ondertekenen van een onderhandse verkoopovereenkomst van een woning, appartement of handelszaak gebouwd voor 2001 een asbestattest voor te leggen. Voor de gemeenschappelijke delen van een gebouw in mede-eigendom, gaat deze verplichting bij een verkoop in op 1 mei 2025. Vanaf 2032 is men verplicht voor elke wooneenheid of handelszaak gebouwd voor 2001 waarvan men eigenaar is, in het bezit te zijn van een asbestattest. Dit ongeacht of deze verkocht wordt. Bij de verhuur van een woning of appartement is het niet verplicht een asbestattest te laten opmaken. Echter als er reeds een attest beschikbaar is, is men wel verplicht hiervan een kopie aan de huurder te bezorgen.

Hoe gebeurt een asbestinventarisatie?

Tijdens een plaatsbezoek zal de deskundige op een niet-destructieve wijze een inventaris opmaken. Hierin worden enkel de zichtbare materialen die een veiligheidsrisico kunnen vormen bij het dagelijks gebruik van het gebouw beschreven. Tijdens de inspectie worden nooit wanden of vloeren beschadigd om ingesloten asbest op te sporen. Soms kan er echter enkel mits labo-analyse met zekerheid bepaald worden of een materiaal al dan niet asbesthoudend is. Tijdens de staalname, waarbij een klein stukje van het verdacht materiaal verwijderd wordt, kan mogelijks een kleine, lokale beschadiging achterblijven, dit meestal op een niet zichtbare plaats.

Wat als er asbest in de woning aanwezig is?

De klemtoon bij het opstellen van een asbestattest ligt op transparantie en informatie. Als koper of verkoper is men bij een positief asbestattest (waarbij asbest werd vastgesteld in de woning) niet verplicht om onmiddellijk verdere stappen te ondernemen. Al is het natuurlijk wel aangeraden de woning asbestvrij te maken. De asbestdeskundige zal aanbevelingen voor de veilige verwijdering of het zorgvuldige beheer van het asbest opnemen in het verslag.

Wat kost een asbestattest?

Bij KDC immo werken we met verschillende erkende experten samen voor het uitvoeren van de inspectie en het opstellen van het attest. De kostprijs voor de tussenkomst van de deskundige is onder andere afhankelijk van de oppervlakte van de woning en het aantal staalnames dat dient te gebeuren.

Meer informatie nodig? Laat u professioneel bijstaan en neem contact met ons op.